Historia Vita Memoriae
Forum dyskusyjne miłośników historii i fortyfikacji - Grupa Inicjatywna "Cztery Historie"

Kwartalnik "Cztery Historie" - numer 0/2011 - Działalność Policji Granatowej w obronie przeciwlotniczej

cztery.historie - Pią 21 Paź, 2011 17:37
Temat postu: Działalność Policji Granatowej w obronie przeciwlotniczej
Poniżej przedstawiamy jedynie streszczenie artykułu. Więcej informacji na temat naszego czasopisma można znaleźć pod adresem: http://4historie.pl/kwart...istorie-0-2011/

Jakub Jakubowski
Działalność Policji Granatowej w obronie przeciwlotniczej Warszawy w latach 1941-1943

Polnische Polizei, czyli Polska Policja w GG, tzw. granatowa, utworzona została 30 września 1939 roku przez Wyższego Dowódcę SS i Policji. Podlegała bezpośrednio pod Schutzpolizei (Policję Ochronną). Na samym początku składała się tylko z przedwojennych polskich policjantów, powołanych pod groźbą kary śmierci. Na początku maja 1941 roku w związku z przygotowaniami do biernej obrony przeciwlotniczej sformowano rozkaz Kommando der Schutzpolizei patrole wywiadowcze, złożone zazwyczaj z dwóch policjantów władających językiem niemieckim. Zadaniem patroli było sprawdzanie po zakończeniu nalotu lotniczego czy i gdzie oraz jakie szkody powstały w wyniku bombardowania. Zabezpieczano leje, niewypały, uszkodzone oraz zrujnowane obiekty. W wypadku, gdy zauważony został pożar, lub też zasypani w wyniku uderzenia bombą lotniczą ludzie, np. w ukryciu przeciwlotniczym, patrole alarmowały o tym fakcie najbliższe komisariaty, które też na miejsce zdarzenia wysyłały jednostki straży pożarnej lub inne odziały ratownicze.

Summary: The Blue Police activities in the air-raid defence of Warsaw in 1941-1943

The Polnische Polizei, or the so-called Polish Neavy-Blue Police, was established in the General Governement on the 30th of September 1939, under regulation of the Höhere SS- und Polizeiführer. It was directly subordinate to the Schutzpolizei (Protective Police). At the outset, it consisted entirely of the pre-war Polish policemen, forcefully mobilized under the penalty of death. In early May 1941, in connection with preparations for passive air defence, by the order of the Kommand der Schutzpolizei, were formed the reconnaissance patrols, usually consisting of two police officers who spoke German language. The task of these patrols was to check, after an air raid, whether and where and what kind of damages resulted from bombing. They secured the bomb craters and misfires, preserved damaged and dilapidated buildings. In case they noticed the fire or people buried in ruins after a bomb hit, for e.g. in an air-raid shelter, the patrols alarmed of the fact the nearest police stations, which also sent their fire brigades or other rescue units to the site.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group