Historia Vita Memoriae
Forum dyskusyjne miłośników historii i fortyfikacji - Grupa Inicjatywna "Cztery Historie"

Fortyfikacje rosyjskie - Linia Mołotowa - Przemyśl, walki o miasto: muzeum w bunkrze już w przyszłym

Franz Aufmann - Pon 14 Kwi, 2008 19:54
Temat postu: Przemyśl, walki o miasto: muzeum w bunkrze już w przyszłym
Dwóch mieszkańców Przemyśla postanowiło odnowić schron dawnej linii Mołotowa. Chcą w ten sposób przywrócić mu wygląd sprzed 60 lat i już w przyszłym roku otworzyć tam muzeum.

Orgomną pasją 23-letniego Grzegorza Malika i 30-letniego Tomasza Szpakowskiego z Przemyśla już od wielu lat jest historia. Interesują się oni zwłaszcza I i II wojną światową, z tego względu często uczestniczą w rekonstrukcjach historycznych, zbierają militaria. Każdy z nich posiada już sporą kolekcję eksponatów, wśród których są niemieckie i rosyjskie mundury, plecaki wojskowe, ładownice, bagnety, skrzynki po amunicji.

- Każdy przedmiot ma swoją historię, a także wartość sentymentalną - mówi Grzegorz Malik, którego kolekcja nie mieści się już w jednym pokoju, więc musiał zająć eksponatami kawał piwnicy.

Obaj pasjonaci nie chcą jednak, żeby ich zbiory leżały w domu oglądane wyłącznie przez ich znajomych, więc postanowili otworzyć własne muzeum i pokazać swoje kolekcje mieszkańcom Przemyśla oraz turystom. Na miejsce wystawyi wybrali schron Linii Mołotowa leżący niedaleko centrum miasta i Hotelu Gromada, który podobnie jak inne w okolicy był zaniedbany i zdewastowany.

Młodzi historycy już ponad pięć lat temu rozpoczęli starania o realizację swojego wielkiego marzenia o muzeum w bunkrze. Niestety aż trzy lata zajęły im starania o dzierżawę, ale od niecałych dwóch lat właściwie każdą wolną chwilę poświęcają odnawianiu schronu. Poczatkowo musieli zaangażować do pracy ciężki sprzęt, bowiem bunkier praktycznie w całości był zasypany ziemią.
- Teraz pracujemy tu popołudniami. Czasami pomagają nam znajomi. Staramy się wszystko robić własnymi rękami, ponieważ każda złotówka pochodzi z naszych wyrzeczeń - mówi Malik i dodaje - Gdyby komuś zostały jakieś materiały budowlane, farby będziemy bardzo wdzięczni, bo nasze potrzeby są ogromne.

Malik i Szpakowski do tej pory zbili z dachu bunkru betonową podłogę, będącą pozostałością po lokalu gastronomicznym, który zbudowano na schronie w latach osiemdziesiątych, uszczelnili strop, zamontowali oryginalne kraty przeciwszturmowe i drzwi gazoszczelne oraz pomalowali wnętrze. - Rosjanie bunkier wyposażyli tak, żeby w każdych warunkach mogli w nim przetrwać co najmniej parę dni. Były tam m. in. prycze, filtry powietrza, agregat prądotwórczy, magazyn żywności i zbiorniki paliwa. Teraz chcemy to wszystko odtworzyć - wyjaśnia Malik.

Dwaj młodzi mężczyźni planują w najbliższych miesiącach odtworzyć kopułę pancerną z otworami strzelniczymi i oryginalny wygląd pomieszczeń schronu. Tam chcą rozlokować kilka tysięcy zebranych przez siebie eksponatów. Muzeum zostanie przez nich udostępnione do zwiedzania w kwietniu przyszłego roku. Odnowiony przez nich schron bedzie pierwszym z Linii Mołotowa, który zostanie zrekonstruowany i udostępniony do zwiedzania turystom.

Historia schronu

Schron został wybudowany w 1941 roku. Tak jak inne elementy umocnień Linii Mołotowa miał chronić granicę między ZSRR a III Rzeszą, która wtenczas znajdowała się na Sanie. W czasie operacji ,,Barbarossa", czyli ataku Niemców na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku większość schronów została zdobyta albo żołnierze radzieccy się z nich wycofali. Jednak właśnie o schron u zbiegu ulicy Sienkiewicza i wybrzeża Piłsudskiego toczyły się ciężkie kilkudniowe walki. Załoga poddała się dopiero po podpaleniu schronu przez żołnierzy niemieckich. Cała załoga została rozstrzelana przez Niemców.

Artykuł zgodnie z: http://www.tur-info.pl/p/..._polski,ii.html

Franz Aufmann - Pon 14 Kwi, 2008 23:42

Zajęcie terenów Polski i Europy Wschodniej w 1939 i Zachodniej w 1940 r., oraz dokonany w gruncie rzeczy podział kontynentu pomiędzy dwa zbrodnicze reżimy sowiecki i niemiecki nie było ani dla Niemców, ani dla Rosjan dokonaniem w pełni ich satysfakcjonującym.
Dla Niemców takim rozwiązaniem byłoby zajęcie terenów na wschód od linii Curzona i zniszczenie potężnego i równie niepewnego sąsiada, który w chwili osłabienia Niemiec mógł w każdej chwili, nie oglądając się na zawarte sojusze i porozumienia zadać im śmiertelny cios. Dla Rosjan, pragnących nieść rewolucję na Zachód, pożądanym celem tej wojny byłoby oparcie swoich zagonów pancernych o linię zachodniego wybrzeża Europy i objęcie dominacją Moskwy całej Europy.


Po upadku Francji w 1940 r. Niemcy rozpoczęli przygotowania do operacji, której nadali kryptonim "Barbarossa". Za kryptonimem tym krył się plan uderzenia na ZSRR. W ramach tego planu Grupa Armii "Południe" dowodzona przez feldmarszałka Gerda von Rundstedta miała prowadzić działania wojenne przeciwko ZSRR na odcinku od miasta Lublin aż po Morze Czarne. Siedzibą dowództwa Grupy Armii Południe był Tarnów.

Dla przeprowadzenia planowanej ofensywy na wspomnianym odcinku, Przemyśl wraz ze swoją infrastrukturą(szczególnie transportową) odgrywał ważną rolę. O znaczeniu Przemyśla w planowanej akcji świadczy chociażby fakt wizytowania miasta na wiosnę 1941 roku przez licznych dowódców niemieckich wysokiej rangi, m.in.: generała piechoty Kurta von Briesena - dowódcę 52 korpusu piechoty wchodzącego w skład Grupy Armii "Południe"; szefa sztabu podpułkownika Hansa Doerra, czy dowódcę 101 dywizji piechoty generała porucznika Ericha Marcksa.

Kluczowe znaczenie dla Niemców decydujące o powodzeniu Blitzkriegu na tym odcinku i szybkim zajęciu prawobrzeżnej części miasta miał most kolejowy na rzece San w Przemyślu, który Niemcy musieli zdobyć w nienaruszonym stanie.

O tym jak wielkie znaczenie miał dla Niemców ten obiekt świadczy fakt, że sprawą szybkiego zajęcia Przemyśla i opanowania mostu kolejowego w nieuszkodzonym stanie zajął się sam szef I wydziału Abwehry generał Ervin Lahousen. Niemieckie dowództwo sporządziło wiele planów zdobycia nieuszkodzonego mostu kolejowego, m.in. przy pomocy pociągu pancernego,perfekcyjnie wręcz zorganizowanej operacji sabotażowo - dywersyjnej, czy też wzorowanego na koniu trojańskim "pociągu towarowego" wypełnionego żołnierzami batalionu szturmowego.W jednym z wariantów most ów miał przechwycić oddział dowodzony przez Romana Szuchewycza "Nachtigal" złożony z Ukraińców walczących po stronie niemieckiej w mundurach Werhmachtu, wchodzący w skład batalionu do zadań dywersyjnych "Brandenburg".

W międzyczasie w całej lewobrzeżnej części Przemyśla trwały przygotowania do wojny z ZSRR. W tym celu Niemcy nakazali opuszczenie domów ludziom mieszkającym w pobliżu brzegu Sanu, w murze okalającym klasztor Felicjanek wybito otwory strzelnicze i zamaskowano je. W Szkole Handlowej mieszczącej się w budynkach klasztornych sióstr Benedyktynek polecono zakończyć wcześniej naukę. "13 czerwca 1941 roku niespodziewanie, bez wcześniejszych zapowiedzi zakończono rok szkolny i jeszcze tego samego dnia budynki zajęło wojsko. Był to wyraźny sygnał, że przygotowywane przez Niemców uderzenie wsojusznika zza Sanu weszło w końcową fazę. Zresztą o tej wojnie mówiono, a nawet ją oczekiwano już od wiosny." Budynki szkolne i klasztorne, a także budynek Szkoły Policji Ukraińskiej przeznaczono jak napisał W. Trojanowski na miejsce koncentracji niemieckich oddziałów szturmowych.

W okolice Przemyśla przybyły liczne oddziały niemieckie, m.in. pułk piechoty z 134 dywizji. 132 dywizjon 347 pułku artylerii rozlokowany został w okolicach Dubiecka, zaś do Żurawicy ściągnięto 302 pułk piechoty z 221 dywizji oraz 1 i 2 dywizjon 221 pułku artylerii ciężkiej. Niemcy zakończyli także rozbudowę stacji w Żurawicy. Wymieniono również straż graniczną nad Sanem na jednostki wojsk polowych. Abwehra prowadziła w prawobrzeżnej części miasta szeroko zakrojone akcje dywersyjne i sabotażowe, a także zbierała informacje o postępie prac przy budowanych po radzieckiej stronie Sanu linii umocnień zwanych Linią Mołotowa. Również niemieckie służby kontrwywiadowcze (wydział III Abwehroffizier) przygotowywały się do agresji zaostrzając ochronę granicy na Sanie. Niemieckielotnictwo coraz częściej naruszało radziecką strefę powietrzną, jednak nie spotykało się to z żadną odpowiedzią ze strony Rosjan.

Po prawej stronie Sanu do obrony przygotowywali się i Rosjanie. Mimo, że praktycznie do wybuchu wojny sowiecko - niemieckiej w czerwcu 1941 roku współpraca gospodarcza i wojskowa układała się między tymi dwoma okupantami wręcz znakomicie, Rosjanie jednak niezbyt ufali swoim sojusznikom. Aby utrzymać zdobycze terytorialne, Rosjanie zaraz po zajęciu wschodnich terenów Polski, przystąpili do prac fortyfikacyjnych wzdłuż całej swojej zachodniej granicy, liczącej teraz 4,5 tyś km. Sam Przemyśl podległy Kijowskiemu Wydzielonemu Okręgowi Wojskowemu stanowił centrum Przemyskiego Rejonu Umocnień, który obejmując granicę od źródeł Sanu, wzdłuż rzeki po Sieniawę, aż po rzekę Bug w pobliżu Sokala, liczył ok. 100 km. Na tym odcinku Rosjanie wybudowali ok. 200 obiektów obronnych.

Najczęściej były to betonowe schrony bojowe. Stanowiły one doskonale przemyślaną konstrukcję dwukondygnacyjną, 2,3 a nawet 4 strzelnicową.Żelbetowe ściany i strop o grubości 1 - 2,3 m chroniły kilkuosobową załogę. Ilość członków załogi determinowana była przez powierzchnię schronu (5 - 160 m2), oraz typ uzbrojenia schronu, dla którego przewidziano działa przeciwpancerne 45 i 75 mm. oraz ckm-y. Wszystkie schrony miały posiadać oświetlenie akumulatorowe i łączność z innymi schronami. Mimo, iż prace fortyfikacyjne przebiegały w ekspresowym wręcz tempie i nadludzkim wysiłkiem ok. 45 tyś osób (później ponad 90 tyś), jednak niesposób było w tak krótkim czasie dostatecznie zabezpieczyć całą granicę.

Do czerwca 1941 r. Rosjanie zdołali wybudować i wyposażyć nie więcej niż 30% zaplanowanych obiektów. Jednak nawet tak szczątkowe umocnienia stanowiły dla Niemców "twardy orzech do zgryzienia" podczas ataku na prawobrzeżną część miasta.

W samym Przemyślu zachowało się kilkanaście obiektów wchodzących w skład Linii Mołotowa:
- przy ul. Sanockiej na Wzgórzu Parkowym,
- przy ul. Bohaterów Getta przy wjeździe na most im. R.Siwca,
- przy ul. Wyb. J. Piłsudskiego koło Hotelu Gromada,
- przy ul. Sanowej (koło rzeźni),
- przy ul. Sanowej (wbudowany w Szniec S3),
- przy ul. Słonecznej,
- przy ul. Kokosza,
- przy ul. Koszykowej,
- przy ul. Szańcowej (wbudowany w Szniec S2),
- przy ul. Szańcowa/Zielona (wbudowany w Szniec S1),
- przy ul. Lwowskiej (wbudowany w Fort XX Przekopana),
- przy ul. Bakończyckiej (wbudowany w Fort XXI Bakończyce nr. 8799),
- przy ul. Bakończyckiej (wbudowany w Fort XXI Bakończyce nr 8799a),
- przy ul. Słowackiego (przy Bramie Dobromilskiej).


Rejonu Przemyśla miał bronić 8 korpus piechoty generał-majora Śniegowa, wchodzący w skład 26 armii Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego, samego miasta zaś 99 dywizja strzelców pułkownika Dementjewa. W jej skład wchodziły: 197 i 206 pułk strzelecki, 34 batalion łączności i 6 samodzielny batalion saperów. W czerwcu większość sił 99 dywizji przebywała jednak na ćwiczeniach. W Przemyślu pozostał 197 pułk strzelców, 52 i 150 samodzielne batalionykarabinów maszynowych oraz 92 oddział pograniczny. Oprócz tego w okolicach Przemyśla (Medyka, Siedliska, Niżankowice) przebywały jeszcze: 206 pułk strzelców 99 dywizji, trzy bataliony 1 pułku, 22 pułk artylerii, 71 pułk haubic i 113 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej.

Mimo, iż siły zgromadzone w Przemyślu i okolicach były wystarczające do odparcia ataku, to wciąż brak było jasnych rozkazów na wypadek wojny. Spowodowane to było polityką Stalina, który za wszelką cenę chciał uniknąć wojny z Niemcami (przynajmniej na razie) i jak się później okazało gotów był oddać Niemcom nawet całą Ukrainę w zamian za pokój. Przyczyn prowadzenia takiej a nie innej polityki przez Stalina upatrywać należy w sytuacji sił zbrojnych ZSRR, które poważnie ucierpiały na skutek przedwojennej fali aresztowań wyższych dowódców wojskowych. Czystki w wojsku spowodowały, że mimo iż Armia Czerwona była bardzo liczna, a rezerwy ludzkie wydawały się niemal nieograniczone, to jednak tymi żołnierzami nie miał po prostu ktodowodzić. Ta cała bezczynność radzieckich żołnierzy i wydawać by się mogło absurdalne rozkazy nie prowokowania Niemców pod żadnym pozorem obliczone było na przekonanie Niemców, że nie muszą się zbytnio spieszyć z atakiem, bo ZSRR jest słabe i pokojowo nastawione do Rzeszy. Stalin chciał po prostu zyskać jeszcze trochę czasu i to nie na przygotowanie się do obrony, ale do zebrania sił do ataku na Niemcy i kraje zachodniej Europy.

Stalin bowiem słusznie przypuszczał, że atak Niemców na zachód Europy, niezależnie od wyniku tej batalii wykrwawi i poważnie osłabi obie strony, zarówno Niemców jak i zachodnich aliantów. Taki stan rzeczy nie wymagał wielkiego wysiłku do odniesienia druzgocących zwycięstw militarnych. Między bajki można włożyć opowieści o tym, że Rosjanie zostali zaskoczeni, ponieważ do końca nie dowierzano raportom szpiegów, że Niemcy przygotowują atak na ZSRR. Dowódcy wojskowi, szczególnie w rejonach przygranicznych, którzy mieli na co dzień styczność z Niemcami i mogli na bieżąco obserwowaćich poczynania wiedzieli, że nie mogą one zwiastować niczego innego jak tylko przygotowania do agresji. Związani byli jednak rozkazami i wytycznymi.

W maju 1941 r. pułkownik Maśluk zamiast wysyłać żołnierzy na odległy poligon, zarządził ćwiczenia w gotowych a także nieukończonych jeszcze schronach bojowych. Lada dzień miano także zakładać w rejonie Przemyśla przeciwpiechotne pola minowe, na które trotyl zgromadzony został na Forcie XVI Zniesienie. Na polach pod wioską Medyka Rosjanie rozlokowali również pancerną dywizję czołgów, wyposażoną w najnowsze i najlepsze wówczas na świecie super-ciężkie czołgi KW - "Kliment Woroszyłow".

Generalnie stwierdzić jednak można, że Rosjanie byli w Przemyślu (a właściwie w okolicach Przemyśla) w miarę dobrze przygotowani do odparcia niemieckiego ataku. Również Niemcy zgromadziwszy odpowiednie siły wyczekiwali nadejścia rozkazu do rozpoczęcia "antykomunistycznej krucjaty". Pozostawało już tylko czekać na godzinę X i hasło do rozpoczęcia działań zbrojnych które brzmiało"DORTMUND", lub "ALTONA", oznaczający odwołanie ataku.

21 czerwca 1941 r. w południe odebrano hasło "DORTMUND", oznaczające atak na ZSRR. Zarządzono alarm, odczytano rozkaz o rozpoczęciu ataku na Związek Radziecki i apel Hitlera do armii i narodu. Oficerowie liniowi otrzymali zalakowane koperty z tajną instrukcją i precyzyjnym planem ataku, które mieli otworzyć po północy. Żołnierzom wydano ostrą amunicję i skierowano na granicę.

Jak już wcześniej wspomniałem głównym celem operacji miało być zdobycie nieuszkodzonego mostu kolejowego na Sanie. W tym też celu Niemcy wcześniej wykopali rowy strzeleckie na stadionie "Czuwaju", zbudowali kryty okop prowadzący wzdłuż torów. W pobliżu mostu ustawili także działo zamaskowane sągami drewna.

W murze okalającym klasztor sióstr Benedyktynek od strony ul. Krasińskiego przebili natomiast wejście, w celu zamaskowania ruchu jednostek jaki panował wewnątrz na terenie dziedzińca. Dla potrzeb armii utworzony został na Lipowicy przyfrontowy szpital wojskowy.Również ze szpitala miejskiego przy ul. Rogozińskiego ewakuowano część chorych, przygotowując miejsca dla rannych żołnierzy.

Prawobrzeżny Przemyśl mieli zdobyć żołnierze stacjonującej w Przemyślu 101 i 257 berlińskiej dywizji piechoty. 101 lekka dywizja piechoty była jednostką pośrednią między typową dywizją piechoty a dywizją górską.

Na jej uzbrojenie składało się:
- 466 rkm-ów i ckm-ów,
- 66 miotaczy min,
- 102 działa różnego kalibru,
- ok. 130 wozów pancernych,
- 86 czołgów,
- 217 samochodów transp.,
- ok. 2500 innych samochodów,
- ok. 1000 motocykli.Do pierwszego natarcia Niemcy rzucili łącznie 11,5 tyś żołnierzy z 228 i 229 pułków strzeleckich, 85 pułku artylerii oraz oddziałów pomocniczych. Żołnierze 228 pp mieli przekroczyć San od Wilcza po Buszkowiczki, natomiast 229 pp od Tarnawiec po Prałkowce.

Odwody stanowili żołnierze 2 dywizjonu 221 pułku artylerii okopani na północ od miasta. Prawobrzeżną część miastaostrzeliwała artyleria niemiecka ustawiona na Winnej Górze. Oprócz tego na leśnej polanie pomiędzy Lipowicą a Łętownią (Siemierz) Niemcy ustawili dalekosiężne działa, a obszar między Lipowicą a Ujkowicami przypominał skład amunicji.

Z Żurawicy Przemyśl ostrzeliwać miały działa dywizjonów 85 pułku artylerii. Główne stanowisko dowodzenia znajdowało się na Lipowicy, zaś sztab 228 pp został rozlokowany w zabudowaniach klasztornych sióstr Benedyktynek (ul. 22 stycznia).

Atak na prawobrzeżny Przemyśl rozpoczął się 22 czerwca 1941 r. ok. godz. 3 rano zmasowanym ostrzałem artyleryjskim. Już pierwsze pociski uszkodziły budynek poczty przy ul. Mickiewicza. Poczta przy ul. Mickiewicza. To tutaj spadły pierwsze niemieckie pociski 22 czerwca 1941 r. Ostrzelany został także węzeł kolejowy, siedziba dowództwa straży granicznej przy ul. Rokitniańskiej oraz budynki przy ul. Mickiewicza, w których znajdował się sztab 99 dywizji strzeleckiej i 8 korpusu piechoty (obecnie budynek BOGS).

Wkrótce w kupę gruzów zamieniły sięzabytkowe kamienice znajdujące się wzdłuż nadbrzeża Sanu, a ogniem pokryte zostały ciągi ulic Dworskiego, Mickiewicza i Słowackiego, oraz drogi doprowadzające do miasta.

Tak te chwile opisuje wspomniany już wcześniej kronikarz: "O godzinie 2.30 w nocy usłyszałem strzał armatni. No nie, pomyślałem sobie, pewnie jakieś ćwiczenia artylerii, gdy wtem nastąpił drugi wystrzał. Ciekawością zdjęty wstałem i patrzę, a tuż przed moimi oknami przy Placu na Bramie pada strzał druzgocze ścianę [...] Przypadkowo zobaczyłem jak straż graniczna bolszewicka ucieka [...] gdzieś koło godz. 10 nadeszła wiadomość, że patrol niemiecka wkroczyła do miasta. Strzały ustały [...] zobaczyłem przez okno z jakie czterystu żołnierzy niemieckich na ulicy przed naszym klasztorem. A więc zbawienie nadchodzi".

Połączenia telefoniczne i radiowe zostały zniszczone już w pierwszych minutach ostrzału, a nad Przemyślem od rana przelatywały na wschód setki niemieckich bombowców, jednak bomb na miasto nie zrzucały.

W ciągu kilku minut żołnierze 92 Oddziału Pogranicznego obsadzili 14strażnic na prawym brzegu Sanu. Najważniejszego dla Niemców obiektu, czyli mostu kolejowego na Sanie bronił wraz z 5 osobową załogą lejtnant Piotr Nieczajew. Obrońcy mieli rozkaz strzelać do Niemców tylko i wyłącznie w przypadku podejmowania przez nich próby przekroczenia granicy. Po zmasowanym ostrzale miasta do akcji przystąpiło niemieckie lotnictwo obserwacyjne, którego samoloty latały nad ulicami Przemyśla ostrzeliwując z karabinów maszynowych uciekającą z miasta ludność cywilną.

O godz. 7.10 Niemcy podjęli próbę zdobycia mostu kolejowego na Sanie. Dokonać tego miał pluton saperów i część 12 kompanii piechoty. Żołnierze bez przeszkód dotarli do połowy mostu, gdzie biała linia symbolizowała granicę niemiecko - radziecką. Po jej przekroczeniu zostali ostrzelani przez Rosjan z karabinów maszynowych. Niemal wszyscy z nacierających zginęli lub zostali ranni. Po wycofaniu się nielicznych ocalałych Niemców za linię graniczną, Rosjanie zaprzestali ostrzału. Do ponownego ataku na most, tym razem już pod osłonąsilnego ostrzału artyleryjskiego wyznaczono 3 batalion 228 pułku oraz kompanię saperów. Również i ten atak załamał się w ogniu rosyjskich karabinów maszynowych.

Niemcy próbowali również sforsować San przy użyciu pontonów, ale Rosjanie udaremnili i te zamierzenia. Również próby przekroczenia Sanu w rejonie od Ostrowa do Buszkowic napotykały na silną obronę i ogień karabinów maszynowych prowadzony ze schronów bojowych usytuowanych nieopodal brzegu rzeki. Największe straty Niemcy ponosili od ognia karabinów maszynowych zlokalizowanych w schronach koło rzeźni - przy ul. Sanowej, na wzgórzu Parku Miejskiego - przy ul. Sanockiej, oraz przy Wyb. J. Piłsudskiego (obok hotelu Gromada).

Tak opisuje walki o Przemyśl w tamtych dniach W. Trojanowski: "Bolszewicy odezwali się dopiero następnego dnia. Ogień był zmasowany, szczególnie z bunkra znajdującego się nad Sanem, dokładnie na przedłużeniu naszej ulicy. Nieco wyżej i dalej, na zboczu Góry Zamkowej, znajdował się dobrzezamaskowany drugi bunkier. Niemcy natychmiast podjęli próbę unieszkodliwienia tych stanowisk. Na naszej ulicy pojawiła się tankietka, która błyskawicznie wjechała do położonego najbliżej granicy ogrodu mecenasa Kwasika. Ukryta za krzewami starych bzów zaczęła ostrzeliwanie bunkrów. Amunicję dowoził Niemiec motocyklem z przyczepą, który parokrotnie przejeżdżał tam i z powrotem. Po około godzinnym ostrzale, tankietka z prędkością pojazdu wyścigowego opuściła stanowisko. Kilka dni później, koło ulicy Klasztornej dosięgnął ją sowiecki pocisk. Jakiś czas stała spalona, podobno z załogą wewnątrz."

W rzeczywistości był to francuski czołg Char Somua S-35, który Niemcy zdobyli po zajęciu Francji w 1940r. Schron przy ul. Wybrzeże Piłsudskiego był jednym z nielicznych dobrze uzbrojonym w automatyczne działo 76,2 mm. z celownikiem optycznym i 2 karabiny maszynowe. Ogień prowadzony z niego podpalił skład paliw na Zasaniu i uszkodził stojący tam pociąg. Ogień prowadzony ze schronów bojowych umożliwił zatrzymanie Niemcówkilka godzin na lewym brzegu rzeki. Tych kilka godzin umożliwiło Rosjanom ewakuację z miasta sztabu dywizji i sztabu 8 korpusu piechoty, a także przegrupowanie i wyposażenie własnych sił w okolicach Przemyśla. Z koszar został wyprowadzony 197 pułk piechoty pułkownika Opiakinowa i skierowany na południowy odcinek obronny. Ewakuowano również sprzęt z parku samochodowego na Bakończycach. Ok. godz. 9.00 rosyjska artyleria zlokalizowana na północny wschód od Przemyśla zaczęła ostrzeliwać niemieckie pozycje po drugiej stronie rzeki. Ok. godz. 10.00 Niemcy przekroczyli San i zaczęli zajmować kolejne ulice i dzielnice prawobrzeżnego Przemyśla.

Znanym epizodem tych walk jest historia obrońcy mostu, wspomnianego już lejtnanta Nieczajewa, który wraz z kilkoma żołnierzami bronił mostu "do ostatniego naboju", zaś sam Nieczajew zginął od wybuchu granatu, który osaczony przez Niemców, sam chwilę wcześniej odbezpieczył. Po wojnie komunistyczne władze wystawiły mu nawet pomnik nieopodal bronionego przez niego mostu, jednak mieszkańcy grodu nadSanem przez kilkadziesiąt lat nie potrafili zrozumieć, dlaczego mają czcić kogoś, kto symbolizował przecież równie zbrodniczą i równie antypolską okupację jak ta niemiecka, a zginął nie w obronie Polski czy polskości, ale w obronie sowieckich zdobyczy terytorialnych poczynionych kosztem Polski właśnie. Ok. godz. 11.00 Niemcy zajęli praktycznie bez walki Rynek, dworzec kolejowy i Plac na Bramie. Niemal natychmiast niemieccy żołnierze ustawili na Placu Na Bramie dwa działka i prowadzili z nich ostrzał wzdłuż ulic Mickiewicza i Słowackiego. Niemrawy i krótkotrwały ostrzał niemieckich pozycji prowadzili również Rosjanie z karabinów maszynowych ustawionych przy ul. Słowackiego w rejonie cmentarza komunalnego, przy ul. Dworskiego i Mickiewicza. Dosyć szybko całe śródmieście zostało opanowane przez wojska niemieckie. Rosjanie wciąż jednak nie zostali całkowicie wyparci z miasta. Pod kontrolą "rosyjskich niedobitków" pozostawał rejon cmentarza przy ul. Słowackiego a także Zniesienie i okoliczne wzgórza w południowo zachodniejczęści miasta, których zajęcie Niemcy lekceważąco pominęli. Mimo, iż Rosjanie mieli kilka godzin czasu i zdawali sobie sprawę ze strategicznego znaczenia mostu kolejowego na Sanie, nie zdołali go jednak ani obronić, ani tym bardziej zniszczyć, czy chociażby uszkodzić. Główny cel niemieckiego natarcia, czyli zdobycie nieuszkodzonego mostu kolejowego został całkowicie zrealizowany. Już w nocy 22/23 czerwca przez ów most przeprawiały się niemieckie oddziały 101 dywizji piechoty.

Tymczasem pod Niżankowicami koncentrowały się oddziały radzieckie ściągnięte z letnich poligonów. Początkowo planowano kontratak na 23 czerwca, jednak wobec informacji jakie uzyskali Rosjanie dotyczących planowanego przerzucenia następnego dnia na prawy brzeg znacznych sił niemieckich, kontratak przyspieszono o kilka godzin. 22 czerwca ok. godz. 19 dowódca dywizji pułkownik Dementiew wydał rozkaz odbicia z rąk niemieckich Przemyśla. Najważniejszy odcinek ataku powierzono batalionowi (215 ludzi i 4 karabiny maszynowe) st. lejtnanta Paliwody. W zdobytej części Przemyślastacjonowały tymczasem więcej niż skromne siły niemieckie:- 2 bataliony piechoty- 2 baterie artylerii i- 2 baterie miotaczy min. Główny kontratak radziecki nastąpił równocześnie z czterech stron. Uderzono od strony Zniesienia i Wilcza, zaś główny atak nastąpił od strony Wzgórza Zamkowego, ulic Basztowej i Śnigurskiego.


Atak kompletnie zaskoczył niczego niespodziewających się Niemców. Na ul. Fraciszkańskiej zabitych zostało 7 Niemców, kolejnych 6 poległo na rogu ul. Franciszkańskiej i Władycze. Zlikwidowany został także niemiecki posterunek obok schodów grodzkich. Po początkowym zaskoczeniu Niemcy szybko zaczęli tworzyć stanowiska obronne w kamienicach przy ul. Rokitniańskiej, Mickiewicza, Słowackiego i Placu na Bramie. W nadziei na odsiecz bronili się także do południa dnia następnego w pobliżu mostu kolejowego na Sanie i budynkach Dworca Kolejowego, gdzie doszło do walki na bagnety. Przyjście z odsieczą uniemożliwiała ogniem karabinów maszynowych załoga schronu przy ul. Sanowej (obok rzeźni). Nastąpiławówczas rzecz wręcz niewiarygodna. W pościgu za uciekającymi Niemcami kilkunastoosobowy oddział radziecki przekroczył San w okolicy rzeźni. Następnie przeszedł koło budynków szpitalnych przy ul. Rogozińskiego, ulicami 29 Listopada, 3-go Maja, Św. Jana, Barską i Grunwaldzką, po czym bezpiecznie wrócił na prawą stronę miasta.

Najdotkliwszą stratą dla Niemców był most kolejowy, który znów znalazł się pod kontrolą Rosjan. W obawie przed jego zniszczeniem artyleria niemiecka, oraz dwa czołgi ustawione przy klasztorze Benedyktynek, położyła ogień zaporowy w całym rejonie mostu na prawym brzegu Sanu. Podczas tego, trwającego kilka dni ostrzału niemiecka artyleria obróciła w ruiny znaczną część prawobrzeżnego Przemyśla. Zabudowania między ulicami Jagiellońską i Wyb. Wilsona praktycznie przestały istnieć. W ruinach leżało całe tzw. Żydowskie Miasto (między ulicami Jagiellońską - Ratuszową i Wodną). Ucierpiały również i inne zabudowania w centrum miasta. Zapaliła się przemyska Katedra, na strychu której spłonęły zgromadzonetam szaty liturgiczne, kielichy mszalne. Ucierpiał także fronton kościoła Franciszkanów, a liczne kamieniczki w Rynku, przy ul. Franciszkańskiej, Mickiewicza, Fredry uległy mniejszym lub większym uszkodzeniom.

Tak wspomina walki o Przemyśl w tamtych dniach W. Trojanowski: "Walki trwały bez przerwy. Po obu stronach rzeki w coraz to innym miejscu unosił się dym, a nocą łuny pożarów. Z okien strychu patrzyłem wraz z Litką jak płonie katedra i jakieś domy w rynku. Całkowicie została zburzona dzielnica żydowska. Z naszej strony doszczętnie zostały spalone budynki szkolne i klasztor Benedyktynek - wszystko zajęte przez wojsko. Przy okazji spłonął także dach kościoła. Wciąż paliły się koszary. Jeden celny pocisk wpadł przez okno do suteren pod cerkwią, gdzie zgromadziła się policja ukraińska, rozszarpując wielu zebranych. (...) Noc była okropna (25/26 czerwca 1941r). Co chwilę schodziliśmy do piwnicy. Moskale puszczali rakiety i strzelali. Szkoła i kościół Benedyktynek spalony. Apteka na św Jana zwalona. Kościół Salezjanów i szkoła św. JanaKantego uszkodzone. Na Grunwaldzkiej jakiś dom zawalony. Kazanów jest cały rozwalony. (...) Niemcy tam zapalili katedrę i kościół Serca Jezusowego. Moskale zaś po raz trzeci zapalili kościół i klasztor Benedyktynek. Wieczorem ma być ofensywa moskiewska. Co będzie? Niemcy podpalili Moskalom domy w rynku."

"Już wczesnym rankiem (28 czerwca 1941r) doszła wiadomość, że wojska niemieckie weszły do miasta (...) katedra polska została spalona. Dach całkowicie uległ zniszczeniu. (...) patrzę na katedrę i o zgrozo! Przybytek Pański najpiękniejszy w diecezji bez dachu. Kościół oo. Franciszkanów niewiele ucierpiał. Tak samo kościół Najśw. Serca Jezusowego." Taki obraz Przemyśla wyłania się z dziennika spisanego przez O. Rafała Woźniaka.

Rosjanie odzyskawszy kontrolę nad prawobrzeżną częścią miasta poczęli przygotowywać się do obrony. Niemal natychmiast obsadzono załogami nadbrzeżne schrony bojowe, przywrócono łączność, zaczęto kopać okopy i rowy łącznikowe, a przy ul. Mickiewicza wzniesiono barykadę. Na skwerze kołopomnika A. Mickiewicza w Rynku odbył się pogrzeb żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas niemieckiego ataku. Rosjanie zaczęli również ostrzeliwać lewobrzeżną część miasta. Ostrzelano m.in. koszary wojskowe przy ul. 29 Listopada, budynek Gestapo przy ul. Krasińskiego, klasztor Benedyktynek, Plac Konstytucji. Na wskutek tego ostrzału w zasańskiej części miasta uszkodzeniu uległo wiele budynków.

Podobnie jak Rosjanie w prawobrzeżnej części miasta, również i Niemcy w lewobrzeżnej jego części urządzali pochówki poległych żołnierzy w przypadkowych, nie przeznaczonych do tego miejscach. Taki prowizoryczny cmentarz urządzili oni m.in. na podwórku kamienicy przy Placu Konstytucji, na boisku "Czuwaju" oraz przy ul. Focha za budynkami szpitalnymi. Wobec utraty kontroli nad mostem kolejowym Niemcy postanowili przeprawić się przez San w okolicach Medyki i tamtędy przeprowadzić główne siły uderzeniowe. Nie było to jednak łatwe zadanie. 23 czerwca walki trwały od samego rana, a miejscowości w okolicach Medyki kilkakrotnieprzechodziły z rąk do rąk. Przewaga sił niemieckich była jednak ogromna. Ofensywa niemiecka na tym odcinku miała jednak tragiczne skutki dla cywilnych mieszkańców zajmowanych terenów. Za wojskami Werhmachtu wkraczały bowiem oddziały z formacji "Brandenburg", wśród których okrucieństwem wyróżniał się oddział "Nachtigall", w całości złożony z Ukraińców. Żołnierze w/w formacji dokonywali licznych zbrodni na ludności cywilnej zajmowanych terenów. Tak było w Lackiej Woli, gdzie zamordowano kilkadziesiąt osób, podobne przypadki zbrodni miały miejsce w Trzciańcu, zaś wioskę Szechynie całkowicie spalono, uprzednio mordując mężczyzn i chłopców.

W czasie, gdy Rosjanie odzyskali kontrolę nad prawobrzeżnym Przemyślem, nieopodal miasta niemieckie zagony pancerne przełamywały radzieckie linie obronne w rejonie Medyki, Stubna, Lubaczowa, Birczy i Bachowa. W samym Przemyślu natomiast, obawiając się radzieckiego natarcia na lewobrzeżną część miasta, Niemcy podjęli nadzwyczajne środki. 26 czerwca zarządzonoprzymusową ewakuację mieszkańców nadsańskich domów na odcinku od wioski Ostrów aż po Buszkowice. W opuszczonych domach Niemcy przygotowywali stanowiska obronne z karabinami maszynowymi i moździeżami.

Mieszkańcy nadsańskich domów schronili się tymczasem w podprzemyskich wioskach. Obawy przed radzieckim atakiem były jednak "na wyrost", bo coraz bardziej zagrożone okrążeniem w okolicach Przemyśla wojska radzieckie, wobec bardzo szybko postępującego natarcia niemieckiej Grupy Armii Południe, zmuszone zostały nie do przeprowadzenia natarcia, ale do pospiesznego wycofania się na wschód.

W nocy z 26/27 czerwca wojska 99 dywizji piechoty stacjonujące w Przemyślu otrzymały rozkaz bezzwłocznego wycofania się w kierunku Sambora i Stryja. Droga na Lwów znajdowała się już wówczas pod ostrzałem niemieckiej artylerii. Do godziny 9 rano 27 czerwca praktycznie wszystkie siły radzieckie zostały wycofane z rejonu Przemyśla. Pojedyncze punkty oporu broniły się jeszcze do następnego dnia (najdłużej schron przy ul. Wyb. Piłsudskiego),jednak do wieczora 27 czerwca praktycznie cały prawobrzeżny Przemyśl znalazł się pod kontrolą sił niemieckich. Wycofujący się Rosjanie, mimo iż wiedzieli o strategicznym znaczeniu mostu kolejowego na Sanie, nie zdołali go zniszczyć, a jedynie nieznacznie uszkodzić. Umożliwiło to już następnego dnia przeprawienie przez most znacznych sił niemieckich i prowadzenie dalszej ofensywy na wschód.Tekst pochodzi ze strony: http://republika.pl/wojnawp

Helmut - Pią 18 Kwi, 2008 00:34

Cytat:
Każdy przedmiot ma swoją historię, a także wartość sentymentalną - mówi Grzegorz Malik, którego kolekcja nie mieści się już w jednym pokoju, więc musiał zająć eksponatami kawał piwnicy.


Tya, szczególnie jak się ma coś zakazanego w piwnicy - bo w pokoju sumienie gnębi o życie swoje i rodziny i sąsiadki spod czwórki

Cytat:
uszczelnili strop, zamontowali oryginalne kraty przeciwszturmowe i drzwi gazoszczelne oraz pomalowali wnętrze


W przyrodzie materia nie powstaje sama z siebie i nie znika, chyba że krata przeciwszturmowa znikneła z innego schronu i pojawiła się w tym - tu się kłania szeroko pojęta renowacja. Czyżby wkładkomani z fortyfikacji polskich mieli swoich naśladowców?

makt - Pią 18 Kwi, 2008 08:21

Witam!
Z tego co się orientuję to chłopaki na każdy demontaż osprzętu z innych schronów mają pozwolenie konserwatora zabytków i właściciela terenu na którym stoi schron. Lepiej chyba żeby krata przeciwszturmowa znalazła się na odrestaurowanym schronie niż w punkcie skupu złomu.

Pozdrawiam

Helmut - Pią 18 Kwi, 2008 22:25

Każdy ma swoje zdanie, ja mam zawsze mieszane uczucia...
Franz Aufmann - Pią 18 Kwi, 2008 22:52

Helmut napisał/a:
ja mam zawsze mieszane uczucia...


Uczucia to jedno. Należy je szanować. Ale może więcej zdrowego rozsądku...

Franz Aufmann

Franz Aufmann - Czw 01 Maj, 2008 04:33

Witam,
Odwiedziłem Przemyśl. Dotarłem do schronu do ognia dwubocznego nad brzegiem Sanu przy hotelu „Gromada”. Kilka fot kaponiery prezentuję poniżej. Muszę jednak podzielić się z kolegami moimi odczuciami. Wydaje mi się, że wcześniej prezentowane artykuły były sukcesem źle pojętej propagandy. Tak naprawdę od roku, trudno jest zarejestrować sukcesy kolegów, prowadzących rewitalizację schronu.


Franz Aufmann

Helmut - Czw 01 Maj, 2008 09:28

Aufmanie ja na tym schronie i w środku bylem kilka ładnych lat temu - wtedy na stropie wokół kopuły były płytki ceramiczne... nie wiem jak jest teraz. A w środku było tyle pajęczyn co na przesadzonym horrorze amerykańskim.

Myślę że jakbyśmy zebrali porządną grupę z tego forum to schron by świecił w ciągu 1-2 dni.

300% wykonanej normy!
Przodownicy pracy łączcie się!
1 maja...

makt - Czw 01 Maj, 2008 10:12

Tempo prac jest niestety spowodowane tym, że koledzy opiekujący się schronem postanowili wszystko zrobić "samemu", a rewitalizacja tak dużego obiektu to koszty i prace ponad siły dwóch indywidualnych osób.
Jesteśmy zdania że, stowarzyszenie które miałoby zapisane w jako cel statutowy uruchomienie i prowadzenie muzeum w schronie Gromada mogłoby dużo skuteczniej i szybciej zadanie wykonać. Proponowaliśmy chłopakom założenie takiego stowarzyszenia i chcieliśmy się aktywnie włączyć do działania w jego strukturach ale koledzy mieli niestety inną wizję.

Wzorów nie trzeba daleko szukać - wystarczy spojrzeć na Stowarzyszenie "Pro Fortalicium" które skutecznie działa i od nich uczyć się jak to robić.

Pomimo różnicy zdań kibicujemy kolegom, bo cel jest bliski naszemu sercu, choć metody przyjęlibyśmy całkiem inne.

Pozdrawiam

darecki - Czw 01 Maj, 2008 12:02

Ważne, żeby prace były prowadzone z "głową" a zamiast ceramicznych płytek nie pojawiły się inne udziwnienia. Co do tempa prac... Stał tyle lat oszpecony, więc teraz i tak wygląda pięknie :)
makt - Czw 08 Maj, 2008 17:20

Kilka fotek z wnętrza schronu Gromada w Przemyślu:
Fotki Gromada Przemyśl

Franz Aufmann - Czw 08 Maj, 2008 18:13

makt napisał/a:
Kilka fotek z wnętrza schronu Gromada w Przemyślu


Pocieszające wiadomości. Makt, dziękuję :)

Auf... pozdrawia

darecki - Czw 08 Maj, 2008 20:05

Widzę, że w środku mnóstwo pracy wykonane. Mam nadzieję, że następni pójdą tym tropem i będzie można podziwiać kolejne wyremontowane obiekty.... :)

pozdr

makt - Pon 07 Lip, 2008 20:30

Dla zainteresowanych filmik z gromady Gromada YouTube
Pozdrawiam

PROJEKT8813 - Wto 30 Wrz, 2008 21:07

Co do samego schronu jest on cały czas odtwarzany.Środek jest juz prawie na wykonczeniu choc jeszcze troche nakladu finansowego pozostało brakuje manekinów, gablot itp, ale wszystko w swoim czasie. Nadmienie ze wraz z kolega Tomaszem z którym Grzes Malik zaczynal włożył w projekt ponad 15 tys zl w sam remont (odkopanie materialy itp) a to jeszcze nie wszystko, niestety koledze Tomaszowi przeszlo i
Zwiedzanie jest juz możliwe zdjecia zamieszcze za momant w nastepnych postach

od stycznia 2008 dokladnie sie przylaczylem do czegos co otrzymalo od tego czasu nazwe "PROJEKT 8813"- i nabralo troszke tempa wszystko - zawsze to 2 pary rak a nie jedna
pojawilo sie teraz dzieki temu troszke wiecej mozliwosci i pomyslow - poki co dajemy we dwoch jakos rade
Nadrabiam "zaleglosci" robiąc tematy medialne oraz staram sie pozyskac sprzet ciezki na wyposazenie (tzn poszukuje / kupie wszelkie czesci do arm kal. 45mm) oraz mam zamiar zajac sie zrobieniem repliki stanowiska DOT-4 ...
Ale ogrom prac poczatkowych wykonal sam Grzes z Tomkiem. Od czasu porzucenia projektu w pewien sposob przez Tomasza - postanowilem sie zaangazowac , nie tylko finansowo - ale takze logistycznie , medialnie itp. Moim zadaniem jest stworzenie podstaw projektu w szerszym tego slowa znaczeniu i nie ograniczaniu sie tylko do tego jednego schronu.
pozdrawiam
Jacek Dzik

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:11 pm ]
makt napisał/a:
Witam!
Z tego co się orientuję to chłopaki na każdy demontaż osprzętu z innych schronów mają pozwolenie konserwatora zabytków i właściciela terenu na którym stoi schron. Lepiej chyba żeby krata przeciwszturmowa znalazła się na odrestaurowanym schronie niż w punkcie skupu złomu.

Pozdrawiam


na wszystko mamy nie tylko zgody konserwatorów , ale takze właścicieli terenu, na których sie znajdują. Staramy się aby uratować jak najwięcej - jak wiadomo - schrony linii Molotowa nie sa w zaden sposob objete opieką konserwatorska - i to prowadzi do ich ogolacania przez zlomiarzy - wiec kazdy uratowany przedmiot , wypiaskowany , zakonserwowany i zamontowany w schronie - uwazam za sukcjes ! (o kosztach takich dzialan nawet nie wspomne - bo malo kto liczy takie rzdczy jak wydatki na pisakowanie , malowanie , koszt wyjecia / zabezpieczenia - a to wlasnie tworzy najwieksze wydatki.
Jacek

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:23 pm ]
pierwsza porcja fotek z naszej kaponiery

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:26 pm ]
dalej

Franz Aufmann - Wto 30 Wrz, 2008 21:28

PROJEKT8813 napisał/a:
(tzn poszukuje / kupie wszelkie czesci do arm kal. 45mm)


Ta propozycja troszeczkę spóźnia ... Jeszcze trzy miesiące temu można było na ten temat rozmawiać.
Miło, że gościsz na forum. Jestem ciekawy, jak schron się prezentuje z tej "drugiej" strony.

Auf...

(nasze posty weszły równocześnie)


.... na pocieszenie.

PROJEKT8813 - Wto 30 Wrz, 2008 21:28

i jeszcze kilka

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:29 pm ]
i jeszcze

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:31 pm ]
i pare wiecej

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:32 pm ]
pomieszczenie obserwacyjno peryskopwe i nie tylko

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:35 pm ]
a tu drzwi prowadzace do korytarza wyjscioweg
te glowne drzwie wejsciowe przywiezlismy okolo 3 tygodni temu - po wstepnym odczyszczeniu zawisly na swoim miejscu kilka dni temu sa sliczne prawda ?? i oryginalne malowanie jest na calosci oraz te napisy farba i sygnatury na nich ...

Owicz - Czw 02 Paź, 2008 20:58

Czy interesowaliście się pozyskaniem armaty z Grędzic (oczywiście zanim zainteresowało się nią MWP)?
PROJEKT8813 - Czw 02 Paź, 2008 21:28

hmm... wiedzielismy o niej i o sankach pod maxima ...
druga sprawa to kwetsia zawsze jest wycigniecia takiego sprzetu bez jak najmniejszych uszkodzen ... i trzy - chcielismy legalnie - pomimo ,ze jest dziura prawna - zaden bunkier nie jest zabytkiem , nie jest wpisany do rejestru zabytkow itp. = wiec kazdy mogl sobie ta armate "zabrac" bez zadnej odpowiedzialnosci (jesli mial tylko zgode wlasciciela terenu)
ale wiesz ile czasu trwaja formalnosci ?? - i tu ugrzezlismy - zreszta - problem techniczny polegal na tym ,ze od miesiaca mamy nowa pania Konserwator - w trakcie zmiany "wladzy" kaZdy boi sie wychylic - ale w tej chwili sa czynione starania :)

Owicz - Czw 02 Paź, 2008 22:57

PROJEKT8813 napisał/a:
każde poparcie środowiska jest nam w tej chwili potrzebne

Jakiego rodzaju poparcia potrzebujecie?

PROJEKT8813 napisał/a:
chcemy zrobić (...) atrakcję nie mniejszą niż Twierdza Przemyśl z I wojny światowej

Hmmm ... Konkurencja pomiędzy "cegłą" a "betonem" ? :wink:

PROJEKT8813 - Czw 02 Paź, 2008 23:48

uuniety
darecki - Pią 03 Paź, 2008 10:09

Pięknie...

1. Macie wsparcie jakichś instytucji, muzeów lokalnych?
2. Mysleliście o wykorzystaniu środków unijnych na remont obiektu?
3. Jak na to wszystko zapatrują się lokalne władze?
4. Czemu projekt ma taki numer? ;)

pozdr

Owicz - Pią 03 Paź, 2008 15:25

PROJEKT8813 napisał/a:
uuniety

Nie zrozumiałem :oops:

PROJEKT8813 - Pią 03 Paź, 2008 19:37

korbol napisał/a:
Pięknie...

1. Macie wsparcie jakichś instytucji, muzeów lokalnych?
2. Mysleliście o wykorzystaniu środków unijnych na remont obiektu?
3. Jak na to wszystko zapatrują się lokalne władze?
4. Czemu projekt ma taki numer? ;)

pozdr


projekt 8813 - poniewaz nr ewidencyjny kaponiery to 8813 :)
odp.1
TAK
odp.2
TAK - ale jak tylko formalnie juz zacznie dzialac stowarzyszenie
odp 3
Lokalne wladze zadowolone :)

pozdr
Jacek

a poprzedni post zostal usuniety do reedycji

darecki - Pią 03 Paź, 2008 19:41

Rozumiem, że chodzi o numer ewidencyjny nadany przez WP po wojnie?

Czy po "edycji" post się pojawi?

pozdr

Owicz - Sob 25 Kwi, 2009 13:32

Czy muzeum nadal działa? Słyszałem, że były(są) pewne "problemy" ...
Czy w długi łikend byłaby możliwość zobaczenia schronu od środka?

PROJEKT 8813 - Pon 29 Cze, 2009 09:08

Witam po dłuzszej chwili ale znow sie pojawilismy na forum, nioestety w troche okrojonym skladzie ale nadal dzialamy. Niedawno zaczelismy malowanie schronu z zewnatrz fotki pojawia sie rowniez niedlugo, poza tym przybylo kilka nowych eksponatow takich jak oryginalna nagrzewnica, peryskop czesc gorna to jest caly pryzmat itp zdjecia postaram sie rowniez umiescic. Jesli chodzi o sam schron i to co jest w srodku zapraszam do linkow ponizej
http://www.przemysl.pl/turystyka/linia_molotowa/
http://www.nowiny24.pl/ap...EMYSL/446641083
Pozdrawiam Grzegorz

darecki - Nie 06 Wrz, 2009 13:30

Czy dzieje się coś nowego wokół tematu obiektu?

pozdrawiam

PROJEKT 8813 - Pią 30 Paź, 2009 13:37

Witam schron zostal pomalowany w malowanie ochronne. zdjecia postaram sie wkleic jak najszybciej sie da. Poza tym przybylo troche nowego oryginalnego wyposazenia, to jest pompa paliwa, gorna czesc peryskopu wraz z lustrami itp, nagrzewnica i troche innych eksponatow. w budowie w koncu jest strona www wiec niedlugo podlinkuje ja.

[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 12:44 pm ]
Oto link do informacji o nas na stronie urzędu miejskiego w Przemyślu

http://www.przemysl.pl/tu.../733/10945.html

zdjecia sa juz lekko nieaktualne ale mozna cos zobaczyc.

darecki - Pią 30 Paź, 2009 14:16

Witam, dzięki za info.
Kto jest Autorem tego rysunku?

grze$ - Pią 30 Paź, 2009 15:50

darecki napisał/a:

Kto jest Autorem tego rysunku?
Obrazek


znajoma kreska. mi to wygląda na...

Franz Aufmann - Pią 30 Paź, 2009 17:52

Nie, to nie jest mój rysunek :oops:
Owicz - Pią 30 Paź, 2009 19:08

Tomasz Idzikowski vel Wisiel
darecki - Sob 31 Paź, 2009 12:14

No i nawet go nie podpisali....
PROJEKT 8813 - Nie 01 Lis, 2009 19:15

Zgadza sie rysunek jest Tomasza Idzikowskiego, dostaliśmy pozwolenie do publikowania go, fakt że nie został podpisany to tylko niedopilnowanie tego przez nas przy edycji strony Urzedu Miejskiego za co Cie przepraszam Tomku.
Owicz - Nie 01 Lis, 2009 23:39

Swoją drogą, gdyby T.I. podpisał się na własnym rysunku ...

Jesień w Przemyślu pewnie jeszcze piękniejsza niż w Krakowie ... Ech ! ... Miłe wspomnienia z ostatniego noclegu na "Łuczycach" mnie nachodzą :)

PROJEKT 8813 - Pon 02 Lis, 2009 23:01

Jesień piekna oj piekna ale caly czas pracowita dla nas, caly czas czegos przybywa na schronie i schron nabiera "rumieńców"Owicz jak dobrze pojdzie w przyszlym roku można bedzie spać w jednym ze schronów Linii Mołotowa. A tymczasem nasz schron z zewnatrz:
Owicz - Wto 03 Lis, 2009 22:17

Nigdy nie słyszałem aby ten schron był kiedykolwiek malowany. Zdjęcia archiwalne zdają się to potwierdzać ...
Nocleg w schronie? Bardzo chętnie. Mam nadzieję że będzie mnie stać ... ;)

Lipstein - Sro 04 Lis, 2009 09:43

A abstrahując od samego istnienia kamuflażu - barwy dość nietypowe, nawet jak na eksperyment...
pikus45 - Sro 04 Lis, 2009 16:18

Trochę przypomina maskowanie tzw.pustynne,może rzeczywiście lepiej zajrzeć do materiałów archiwalnych. Ale jeśli miałby stać obdrapany to niech tak zostanie
darecki - Sro 04 Lis, 2009 17:13

Malowanie na pewno odświeżyło elewacje i uczyniło schron bardziej atrakcyjnym dla przeciętnego turysty...
Owicz - Sro 04 Lis, 2009 17:19

W pełni się z tobą zgadzam ;) Więc chodź, pomaluj mój schron, na żółto i na niebiesko ...
A na poważnie, zastanawiam się nad jakimś rozwiązaniem kompromisowym ...

darecki - Sro 04 Lis, 2009 17:28

Właściwie to doświadczenie mi podpowiada, że w tym momencie powinniśmy zamknąć temat :)
Owicz - Sro 04 Lis, 2009 19:59

A może poprowadzić go w inny sposób niż zwykle?
darecki - Sro 04 Lis, 2009 21:01

Myślę, że to dobry pomysł. Zaczynaj Waść...
Owicz - Czw 05 Lis, 2009 07:11

Po pierwsze interesuje mnie jakie przesłanki zdecydowały tym razem o wprowadzeniu malowania maskującego. Dopuszczam możliwość zajścia "innych okoliczności" niż te z którymi mieliśmy do czynienia w dotychczasowej praktyce. Jakie były inne możliwości postępowania? Jakie były ich zalety/wady i co spowodowało ich odrzucenie na korzyść wariantu zaprezentowanego na zdjęciu wyżej? Odpowiedź na to pytanie dać może tylko kol. PROJEKT.
Po drugie, aby należycie ocenić podjęte decyzje kolegów z Przemyśla potrzebna będzie informacja o stanie elewacji obiektu przed przystąpieniem do prac (charakter zmian w stosunku do stanu pierwotnego).
Po trzecie, szeroko rozumiany kontekst (tym razem nie podpowiem co należało by tu uwzględnić).
Po czwarte ... o tym później.
Spróbujmy nie przyjmować założenia że "rozwiązanie jest nieprawidłowe". :)
Ujmijmy to następująco: pewne dane (zdjęcia archiwalne z okresu po zajęciu Przemyśla przez Niemców) sugerują że wygląd historyczny schronu odbiegał od wyglądu obecnego. To zaskakuje i wywołuje pytania: -dlaczego?-
Po drugie: rozwiązanie z wprowadzeniem malowania maskującego, wydaje się wpisywać w szerszą (ogólnopolską) tendencję w "rewaloryzacji" tego typu obiektów. Pewne cechy tej tendencji niepokoją nas.
Po trzecie: celem dyskusji jest próba wypracowania spójnego (w miarę spójnego?, choć trochę zbieżnego?) stanowiska (na początek w ograniczonym gronie uczestników tego forum) w sprawie metod postępowania z obiektami fortyfikacyjnymi okresu międzywojennego i II wś. To wymagać będzie pilnowania określonego poziomu (merytorycznego, emocjonalnego) wypowiedzi...

darecki - Czw 05 Lis, 2009 08:10

Cytat:
Po pierwsze interesuje mnie jakie przesłanki zdecydowały tym razem o wprowadzeniu malowania maskującego.

Wnioskując z zaprezentowanego zdjęcia, wyrażam opinię, iż dla mnie malowanie obiektu jest estetyczne. Kolory są stonowane i matowe (nie wiem jak wygląda to przy intensywnym nasłonecznieniu). Tym niemniej, warto nadmienić że w rzeczywistości mogło/było inaczej. Istotną kwestią jest to, czy odpowiednio przygotowano podłoże i dobrano rodzaj farby, tak aby malowanie utrzymało się jak najdłużej i pełniło "skromną" rolę ochronną.

pozdr

PROJEKT 8813 - Pią 06 Lis, 2009 17:38

Witam
Postara,m sie odpowiedzieć na Wasze pytania, wiec po pierwsze stan elewacji był tragiczny z 2 powodów tego iż schron zanim go przejęliśmy byl obsypany ziemia i cała jego powierzchnie pokrywały plamy i przebarwienia, drugi powód to naprawy jakie wyrządziła Obrona Przeciwlotnicza nieudolnie łatając wszystkie dziury po trafieniach co bardzo szpeciło elewacje. Zdecydowaliśmy sie więc na dwukrotne wyczyszczenie całej powierzchni szczotkami drucianymi. Później poszła pierwsza warstwa farby z głęboko penetrującym gruntem i później 2 warstwa farby. Dodam iż są to farby na bazie silikonu (najlepsze jakie są dostępne na naszym rynku, 3 wiaderka 9litrowe to koszt ok 1300zl) Przepuszczają wilgoć na zewnątrz zaś zabezpieczają schron przed wnikaniem jej do środka. Co do kolorystyki wzorowaliśmy sie na malowaniu miedzy innymi broni pancernej. Kolory powinny być trochę ciemniejsze lecz dostawca nie był w stanie dobrać ich tak dokładnie, natomiast myślę ze ściemnieją one trochę z czasem i będzie ok. Co do oryginalnych odstrzelin to będziemy je zamalowywać na szaro w przyszłym sezonie. Schron jest dzięki tym zabiegom zabezpieczony i faktycznie bardziej atrakcyjny dla zwiedzających, widać go nawet z mostu 500m dalej. Jeśli sie pojawi jakas konkretna instrukcja jeśli chodzi o malowanie to go po prostu przemalujemy akurat z tym nie ma dla nas żadnego problemu. Mam nadzieje ze odpowiedziałem choć po części na Wasze pytanie jeśli ma Ktoś jakies sugestie to jesteśmy otwarci.
Pozdrawiam Grzegorz

Owicz - Pią 06 Lis, 2009 18:05

PROJEKT 8813 napisał/a:
Co do oryginalnych odstrzelin to będziemy je zamalowywać na szaro

Zainteresowała mnie ta informacja. Czy mógłbym prosić o parę słów komentarza?
PROJEKT 8813 napisał/a:
naprawy jakie wyrządziła Obrona Przeciwlotnicza nieudolnie łatając wszystkie dziury po trafieniach co bardzo szpeciło elewacje

Jak ustosunkowaliście się podczas prac do owych "łat"? Jak ustosunkowaliście się do śladów ostrzału?
PROJEKT 8813 napisał/a:
wzorowaliśmy sie na malowaniu miedzy innymi broni pancernej

Kopuła, pancerze strzelnic ... czy jednak jest to wystarczający zestaw elementów by ze schronu uczynić ... czołg? ;)
PROJEKT 8813 napisał/a:
Schron (...), widać go nawet z mostu 500m dalej.

Zwracam uwagę na ten fragment. Demaskująca funkcja maskowania. To co napisałem nie jest bynajmniej kpiną lecz zwróceniem uwagi na konkretny problem stający przed podejmującym prace rewaloryazacyjne na obiektach omawianego typu. Jako obiekty bojowe miały "znikać" w krajobrazie. Jako muzea powinny w tym krajobrazie się wyróżniać. Sprzeczność?

darecki - Sob 07 Lis, 2009 00:46

PROJEKT 8813 napisał/a:
Zdecydowaliśmy sie więc na dwukrotne wyczyszczenie całej powierzchni szczotkami drucianymi. Później poszła pierwsza warstwa farby z głęboko penetrującym gruntem i później 2 warstwa farby.


Upraszczając sprawę w zasadzie wszystko sprowadza się do pieniędzy, a z reguły ich braku. Łatwiej sobie wytłumaczyć, że zabiegi przedstawione powyżej wystarczą a oszczędzone pieniądze można przerzucić na wyposażenia bądź inne rzeczy. Prędzej czy później się to zemści w postaci zawilgocenia ścian, wysoleń lub łuszczącej się farby. Efekty zabiegów w zasadzie takich samych jak Wasze przedstawiam na załączonym obrazku.
Temat wielokrotnie był poruszany na forum, czasami z jednoznacznymi wskazówkami, czasami nie. Zamiast mycia "szarym mydłem" polecam pomęczyć ekipę z warszawskiego Przedmościa (oddział Pro Fortalicium) o wskazówki dotyczące prac na obiekcie. Odnoszę wrażenie, że ich postępowanie jest póki co najbardziej solidne wśród "amatorskiej" rewaloryzacji tego typu obiektów.

PROJEKT 8813 napisał/a:
Dodam iż są to farby na bazie silikonu (najlepsze jakie są dostępne na naszym rynku, 3 wiaderka 9litrowe to koszt ok 1300zl)

Jeżeli farba była zakupiona w sklepie ogólnobudowlanym, to jej właściwości mogą być nieadekwatne do potrzeb związanych z ochroną zniszczonego betonu. Tym bardziej, że podłoże moim zdaniem zostało przygotowane nieodpowiednio. Jak możesz to podaj firmę produkującą ten środek, może być na PW.

PROJEKT 8813 napisał/a:
Co do kolorystyki wzorowaliśmy sie na malowaniu miedzy innymi broni pancernej.

Drążyliście może temat faktycznego maskowania schronów radzieckich zarówno na LM jak i na LS?

PROJEKT 8813 napisał/a:
Co do oryginalnych odstrzelin to będziemy je zamalowywać na szaro w przyszłym sezonie.

Przykład na zdjęciu.

PROJEKT 8813 - Sob 07 Lis, 2009 20:39

Zaczyna mnie to męczyc ale bajka nie wszystkim musi sie podobac. Co do farby była to farba nie z hipermarketu i jesli taka malowaliscie to mi bardzo przykro, ze sie przebarwiła az tak znaczaco. Nasza była dorabiana w jednej z firm zajmujacych sie produkcja farb do elewacji. Co do cieć kosztów to jak wydacie 30 tysiecy z własnej kieszeni na renowacje jakiegokolwiek obiektu to bedziecie sie zastanawiac gdzie oszczedzic choć na farbach nie szczedzilismy. Co do malowania w lecie zlewa sie ono z otoczeniem a od przyszlego sezonu beda juz siatki maskujace ktore dodatkowo go zamaskują (oczywiscie na wzór oryginału). Co do odpowiedzi na pozostałe pytania zapraszam do Przemyśla.
darecki - Nie 08 Lis, 2009 01:44

Pytania były proste i rzeczowe.
Używanie szczotek drucianych przy czyszczeniu elewacji zabytkowych obiektów żelbetowych nie jest powszechną "sztuką". Nie jest to moja złośliwość, tylko fakt. Chodzi o właściwe przygotowanie podłoża. Ale zakładam że przeczytanie odpowiedniego tomu "Fortyfikacji" macie za sobą i uznaliście że informacje tam są bezsensowne i na pewno Waszego obiektu nie dotyczą...
PROJEKT 8813 napisał/a:
Nasza była dorabiana w jednej z firm zajmujacych sie produkcja farb do elewacji.

PROJEKT 8813 napisał/a:
Co do odpowiedzi na pozostałe pytania zapraszam do Przemyśla.

A nie można tutaj, na forum? ;) Tajemnica?

Owicz - Nie 08 Lis, 2009 06:51

PROJEKT 8813 napisał/a:
Co do odpowiedzi na pozostałe pytania zapraszam do Przemyśla.

Przyjmuję to pozytywnie jako wyrażenie chęci spotkania. Mam nadzieję że nie w celu obicia kolbą Mosina mej, pełnej wątpliwości, głowy w ciemnym bunkrze ... ;)
W każdym jednak razie moja ciekawość jeszcze przez dłuższy czas pozostanie niezaspokojona ...

PROJEKT 8813 - Nie 08 Lis, 2009 19:44

Owicz nikogo nie obijamy kolbami zapraszam do Przemyśla na zwiedzanie i nie tylko Linii Mołotowa i na małe co nieco hihi zawsze chetnie przyjmiemy wszystkich sympatyków Linii Mołotowa. Zrreszta jak cos i nocleg sie znajdzie nie tylko w schronie hehe
darecki - Nie 08 Lis, 2009 19:49

haha hihi fajnie... fortyfikacje to taki wesoły temat ;)
Franz Aufmann - Nie 08 Lis, 2009 23:17

Witam, Panowie, kto pomalował elewacje zaprezentowane na zdjęciach?


Auf...

beermaster - Pon 09 Lis, 2009 09:14

Witam,

podobno nasi taki kamuflaż wymyślili, a panowie na zdjęciu są tylko na wycieczce poglądowej.

Franz Aufmann - Pon 09 Lis, 2009 18:36

Przeliczyłem się. Auf...
beermaster - Pon 09 Lis, 2009 22:48

Witam,
ten na zdjęciach archiwalnych jednak trochę inny, pasy(wstęgi) powtarzają się regularnie : jasna, średnia, ciemna, jasna, średnia, ciemna itd.

W Przemyślu jest inaczej : jasna, średnia, ciemna, średnia, jasna, średnia, ciemna itd

Owicz - Wto 10 Lis, 2009 06:36

Oftopicznie: czy widoczny sponson pancerny jest zamontowany czy raczej ... ?
FS - Wto 10 Lis, 2009 08:59

Owicz napisał/a:
Oftopicznie: czy widoczny sponson pancerny jest zamontowany czy raczej ... ?


... Raczej "wydłubany" (jeśli wzrok mnie nie myli, obok majaczą rozbite fragmenty betonowe) i oparty o ścianę.
Nawiasem mówiąc, kamuflaż jest nasz, ale nie "nasz" austro-węgierski.

FS

Owicz - Wto 10 Lis, 2009 10:04

Dodam jeszcze parę oczywistych oczywistości: ustawiony częściowo w polu przejazdu bramnego i za blisko okna. Do tego bez kamuflarzu.
FS, skąd pewność że kamuflaż jest "nasz" a nie "ich"?

tw - Wto 10 Lis, 2009 20:01

Czy zastosowany na przemyskim schronie kamuflaż to „prototypowy schemat maskowania deformacyjnego”, nazwany – o zgrozo – „Timoszenko II”? O „opracowaniu” takowego i wdrażaniu w Przemyślu przeczytałem przed chwilą na pewnym zaprzyjaźnionym forum. Co prawda post pochodził z czerwca, ale najwidoczniej mam spore zaległości w śledzeniu smakowitych wątków dyskusyjnych...

Pozdrawiam

tw

Owicz - Sro 11 Lis, 2009 18:14

Zmieniam post, napiszę prościej: czy mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z Timoszenką Drugą?
darecki - Wto 02 Mar, 2010 16:47

Jak wygląda aktualny stan prac na obiekcie? Wiadomo...?
PROJEKT 8813 - Czw 03 Cze, 2010 13:33

Witam
Chwile mnie nie było na forum wiec odpisuje.. Co do prac to zaczelismy odtwarzac wsporniki na siatki maskujace, zamontowana została oryginalna pompa do paliwa, zaczynamy montować rury głosowe. Zamontowana zostala podstawa pod podziałke kątowa przy strzelnicy armaty 45mm. Wstawione zostały prawie wszystkie sluzy gazoszczelne. Cały czas cos sie dzieje postaram sie wkleic jakies fotki.

[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 12:48 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 12:54 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 12:56 pm ]
http://img697.imageshack....93/p1011719.jpg

[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 1:01 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 1:07 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 1:15 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 1:32 pm ]


[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 1:35 pm ]

matthias.skl - Czw 03 Cze, 2010 21:47

Super :!: Tak trzymać :!: :grin:
Deeno - Czw 10 Cze, 2010 09:47

PROJEKT 8813 napisał/a:
Cały czas cos sie dzieje postaram sie wkleic jakies fotki.

Tylko następnym razem zmniejsz je trochę przed wrzuceniem na forum ...

matthias.skl - Czw 16 Wrz, 2010 14:27

http://www.eksploratorzy....php?f=36&t=5902
darecki - Wto 28 Cze, 2011 19:22

Na forum "Zbuntowanych Poszukiwaczy" użytkownicy buntują się przeciwko zasadom ortografii. A Piłsudzki w grobie się przewraca ;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group